திங்கள், 29 ஏப்ரல், 2013

ஆனந்த சிங்: செத்தவன் பிழைத்தான்! -1

செத்தவன் பிழைத்தான்! -1

ஆரணி குப்புசாமி முதலியார்
நாம் ஒன்று நினைக்கத் தெய்வம் ஒன்று நினைக்கிறது என்பது பழமொழி.
அதே போல் , ஷெர்லக் ஹோம்ஸைக் “கொல்ல” நினைத்தார் கானன் டாயில்.  நினைத்தது போல் “ கடைசிப் பிரச்சினை” என்ற கதை எழுதிக் ”காரியம் முடிந்தது” என்று மகிழ்ந்தார். ஆனால், மக்கள் அந்த முடிவை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. பதிப்பகங்களும் தான்! “மக்கள் தீர்ப்பே, மகேசன் தீர்ப்பு” என்று “ காலி வீட்டுச் சாகசம்” ( The Adventure of the Empty House) என்ற கதையில் ஷெர்லக் ஹோம்ஸைப் பிழைக்க வைத்தார் கானன் டாயில்!


ஆனந்தசிங் “தமிழில்” எப்படிப் பிழைத்தார் என்று பார்ப்போம்! இந்தக் கதைக்கு ஆரணியார், “ பள்ளத் தெரு படுகொலை: செத்தவன் பிழைத்தான்” என்ற தலைப்புக் கொடுத்தார்.


( மூலக் கதையில் வரும் ‘பார்க் லேன்’ ( Park Lane) ‘பள்ளத் தெரு’ ஆகிறது! )

இனி ஆரணியார் பேசட்டும் !
(தொடரும்)

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவு:

கடைசிப் பிரச்சினை: நான்காம் பகுதி

ஆரணியாரின் ‘ஆனந்தசிங்’ : கதைகள்