புதன், 6 பிப்ரவரி, 2019

1225. எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர் -4

மங்கையின் மந்திரம்
எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர்
‘சக்தி’ இதழில் 1942-இல் வந்த ஒரு கதை.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
எம்.எஸ்.சுப்பிரமணிய ஐயர்

1 கருத்து:

ஜெயந்தி சுந்தரம் சொன்னது…

இப்பவும் தமிழ்ப் பெண்கள் ன்னம்பிக்கை துணிவோடும் தான் இருக்கிறார்கள். இந்த யுகத்தில்
அதை sustain செய்வது கடினம். ஆனால் பெண்கள் என்றுமே மனஉரம் கொண்டவர்கள் தான். கதையும் அருமை.