செவ்வாய், 12 பிப்ரவரி, 2019

1230. மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன் - 2

ஞானக் குளிகைகள்

மஞ்சேரி எஸ்.ஈச்வரன்’சக்தி’ இதழில் 1940-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவு:


மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக