வெள்ளி, 22 பிப்ரவரி, 2019

1233. அ.சீநிவாசராகவன் - 7

தினசரி வாழ்க்கை
அ.சீநிவாசராகவன் 


‘சக்தி’ இதழில் 1940-இல் அ.சீ.ரா. எழுதிய முதல் கட்டுரை .
( அவருடைய ஒரு வானொலி உரையின் அச்சு வடிவம்)

அந்த இதழில் அவரைப் பற்றிச் ‘சக்தி’ கொடுத்த ஓர் அறிமுகம் இதோ:


[ நன்றி : ‘சக்தி’ ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


அ.சீநிவாசராகவன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக