வியாழன், 24 செப்டம்பர், 2020

1639.பம்மல் சம்பந்த முதலியார் -3

 நாடகப்  பேராசிரியருக்கு அஞ்சலி

டி.கே.சண்முகம்


செப்டம்பர் 24. பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் நினைவு தினம்.

'கல்கி'யில் அவர் மறைந்த பின் வந்த அஞ்சலி.


 [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பம்மல் சம்பந்த முதலியார்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக