ஞாயிறு, 20 ஜூன், 2021

1890. சங்கீத சங்கதிகள் - 281

 எட்டயபுரம் கச்சேரிகள்: 1945

'கல்கி'


1945-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 3-ஆம் தேதியன்று,  பாரதி மணிமண்டப அஸ்திவார விழாவில் நடந்த இசை நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றிய கட்டுரை. 


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : கல்கி ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 

பாரதி மணிமண்டபம்

 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it   will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 


கருத்துகள் இல்லை: