சனி, 26 ஜூன், 2021

1893. முருகன் - 13

திருமலிவான பழமுதிர்சோலை 
குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன்
[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your pc and then read after zooming. ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

2 கருத்துகள்:

MY LIFE MY WORLD சொன்னது…

கடம்,  பழம் கட வித்துவான்கள் பற்றிய குறிப்புகளை பகர வேண்டுகிறேன் 

Pas S. Pasupathy சொன்னது…

முயல்கிறேன்.

கருத்துரையிடுக