வெள்ளி, 23 செப்டம்பர், 2022

2242. சங்கீத சங்கதிகள் - 330

செம்மங்குடியின் குரல்

தொகுப்பாசிரியர்: காரைக்குடி எஸ்.சுப்பிரமணியன்

எழுத்தாக்கம்: எஸ்.வைத்தீஸ்வரன் செப்டம்பர் 22. கவிஞர் எஸ்.வைத்தீஸ்வரனின் பிறந்த நாள். (சேலத்தில் நான் சிறுவனாய் இருந்தபோது என்னைப் பார்த்தவர்! என் சகோதரரின் நண்பர்! )

அவர் எழுதிய ஓர் அரிய நூலிலிருந்து சில பகுதிகள்.

இந்த நூலை நான் இன்னும் படிக்கவில்லை! இப்போது கிட்டுமா? அறியேன்! ( செம்மங்குடியாரின் ரீதிகௌளை வர்ணத்தையும் நான் கேட்டதில்லை! )
                                 

[ நன்றி: அமுதசுரபி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 

சங்கீத சங்கதிகள் - 1

செம்மங்குடி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: