வெள்ளி, 7 மே, 2021

1865. கு.ப.ராஜகோபாலன் - 5

பெண்மனம்
கு.ப.ராஜகோபாலன் 'பாரதமணி'யில் 1938-இல் வந்த ஒரு கதை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
கு.ப.ராஜகோபாலன்

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக