செவ்வாய், 18 மே, 2021

1876. சிறுவர் மலர் - 18

 ’சக்தி’க் கதம்பம் -  3


‘சக்தி’ 1939/40 - ஆண்டு இதழ்களிலிருந்து ஒரு கவிதை , ஒரு கட்டுரை, ஒரு கதை!  ( தே.வி. யாரென்று உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். கட்டுரை சுத்தானந்த பாரதி எழுதியது என்பது என் யூகம் ).[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சிறுவர் மலர் 


பி.கு.  I have now switched to a new service , follow.it  which will deliver my blog-updates to your e-mail regularly. If you like what you have read and the contents of my blog and would like to be a follower of my blog, please enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog.  If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக