ஞாயிறு, 2 மே, 2021

1861. முருகன் - 11

தேனிசை துய்க்கும் தணிகைப் பிரான்
குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன்


    
                                      


[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your pc and then read after zooming. ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

கருத்துகள் இல்லை: