வெள்ளி, 14 மே, 2021

1872. ஓவிய உலா - 18

 சிலேடைச் சித்திரங்கள் - 4


'கல்கி' இதழில்  40-களில் வந்த மேலும் இரு அரிய ஓவியங்கள்.
[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
 பி.கு.  I have now switched to a new service , follow.it  which will deliver my blog-updates to your e-mail regularly. If you like what you have read and the contents of my blog and would like to be a follower of my blog, please enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog.  If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


ஓவிய உலா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக