திங்கள், 15 ஜூன், 2020

1564. மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன் - 4

துரும்பின் ஆவேசம்

மஞ்சேரி எஸ்.ஈச்வரன் 
'சக்தி' இதழில் 1944-இல் வந்த கதை.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவு:


மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன்

கருத்துகள் இல்லை: