செவ்வாய், 4 ஆகஸ்ட், 2020

1594. சங்கீத சங்கதிகள் - 241

சங்கீதத்துக்கு யோகம்!
கல்கி
                                       '1941-இல் வந்த கட்டுரை. இது  'கல்கி' இதழ் தொடங்கியபின் முதலில் வந்த 'ஆடல் பாடல்' கட்டுரை என்று எண்ணுகிரேன். ( கல்கி விகடனில் இருந்தபோது தொடங்கிய தொடரின் அதே பெயரை இங்கும் பயன்படுத்தி உள்ளார்.)


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 


கல்கி: பசுபதிவுகள்

கருத்துகள் இல்லை: