வியாழன், 28 ஜனவரி, 2021

1789. சங்கீத சங்கதிகள் - 263

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 25

ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது.மேலும் ஐந்து தியாகராஜரின் கீர்த்தனைகள் இதோ. இவை 1936-இல் சுதேசமித்திரனில்  வெளியானவை

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள் 

கருத்துகள் இல்லை: