வெள்ளி, 5 பிப்ரவரி, 2021

1797. சத்தியமூர்த்தி - 19

 சர்வதேச சங்கம், யுத்தக் கொடுமைகள்

 எஸ். சத்தியமூர்த்தி 


19
44-இல் ’சுதேசமித்திர’னில் வந்த மூன்று கடிதங்கள்.பி.கு.

இந்தக் கடிதங்களைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் எஸ்.நீலமேகம் ( இசை விமர்சகர் “ நீலம்”, சுதேசமித்திரனில் உதவி ஆசிரியராகவும் இருந்தார் ) . நூலாக முதலில் தமிழ்ப் பண்ணையும், பின்னர் கலைமகளும் வெளியிட்டன. 

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சத்தியமூர்த்தி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக