திங்கள், 1 பிப்ரவரி, 2021

1793. பம்மல் சம்பந்த முதலியார் -4

 சுகுண விலாச சபை


பிப்ரவரி 1. பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் பிறந்த தினம்.

முதலில், 1953-இல் 'கல்கி'யில் வந்த குறிப்பு.


அடுத்து, 1992-இல் வந்த கட்டுரை.


[ நன்றி: கல்கி ]

 [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பம்மல் சம்பந்த முதலியார்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக