திங்கள், 22 பிப்ரவரி, 2021

1811. சங்கீத சங்கதிகள் - 268

கர்நாடக சங்கீத வித்வான்கள் : 3 - 4 

சூலமங்கலம் வைத்தியநாத பாகவதர் 


1942
-இல் கல்கியில் வந்த ஒரு தொடர். ஓர் அரிய பொக்கிடம்.

உதாரணமாக, மகாவைத்தியநாதய்யருக்குக் கட்டளைக் கலித்துறை என்ற ( கடினமான )தமிழ்ப் பாவினம் தெரிந்திருந்தது  என்பதை நான் அறிந்தது இக்கட்டுரை மூலமே!  

3. குன்றக்குடி கிருஷ்ணய்யர்


4. தலைஞாயர் சோமு அய்யர்


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : கல்கி ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள் 

கருத்துகள் இல்லை: