சனி, 6 பிப்ரவரி, 2021

1798. சங்கீத சங்கதிகள் - 265

ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரிகளின் கிருதிகள் - 8

அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது 


                    
[ ஓவியம்: எஸ்.ராஜம் ]

பிப்ரவரி 6. சியாமா சாஸ்திரியின் நினைவு தினம்.

சுதேசமித்திரனில் 1943-இல்  வந்த இரு கிருதிகள்.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சியாமா சாஸ்திரி: பசுபதிவுகள்

அரியக்குடி: பசுபதிவுகள்

கருத்துகள் இல்லை: