வெள்ளி, 28 ஜனவரி, 2022

2016. கதம்பம் - 70

ஸர் டி.முத்துசாமி ஐயர்

'கதிர்'ஜனவரி 28.  ஸர் டி.முத்துசாமி ஐயரின் பிறந்த தினம்.[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

தி. முத்துச்சாமி ஐயர்: விக்கி

https://en.wikipedia.org/wiki/T._Muthuswamy_Iyer

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


கருத்துகள் இல்லை: