வியாழன், 24 மார்ச், 2022

2059. கதம்பம் - 84

பிரபலஸ்தர் வரிசை: ஸ்டாலின்

'ஸரஸி'

இரண்டாம் உலகப் போர் நடந்து கொண்டிருந்தபோது 'சக்தி' இதழில் (1940-இல்) வந்த 'பிரபலஸ்தர் வரிசை' என்ற தொடரின் ஐந்தாம் கட்டுரை. 


   

[ நன்றி : சக்தி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


ஜோசப் ஸ்டாலின்:விக்கி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

1 கருத்து:

RSR சொன்னது…

very shallow article. .such useless articles were published by big-money press even against the greatest American leader and statesman Franklin-D.Roosevelt. Permit me to share great tributes to Stalin by the greatest Afro-Americans- W.E.Dubois and Paul Robeson. I would also recommend a lovely film 'Fall of Berlin' which I saw in a rural theater in 1954.
-
https://sites.google.com/site/rsrpages/nehrus-glimpses-of-world-history/w-e-dubois-on-stalin
-
https://sites.google.com/site/rsrpages/nehrus-glimpses-of-world-history/paul-robeson-on-stalin
There is a fine anecdote -Einstein on PaulRobeson and also Einstein on Socialism
--
Here is a great full-length film on Fall of Berlin.
part-1 and part-2
FDR was an admirer of Stalin AND the admiration was mutual