ஞாயிறு, 12 பிப்ரவரி, 2017

சங்கீத சங்கதிகள் - 112

தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 3
ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது.
மேலும் மூன்று தியாகராஜரின் கீர்த்தனைகள். 1931-இல் வெளியானவை.


[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort ]

[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள் 

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக