சனி, 27 ஏப்ரல், 2019

1274. சங்கீத சங்கதிகள் - 184

மதுரை சோமு - 7

பாரதியும் தமிழிசையும்
டாக்டர் மதுரை எஸ்.சோமசுந்தரம்
2019. மதுரை சோமு அவர்களின் நூற்றாண்டு வருடம்.

‘பாரதி’யாரின் நூற்றாண்டு மலர் ஒன்றில் ( 1982)  அவர் எழுதிய  ஒரு கட்டுரை.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக