வியாழன், 18 ஏப்ரல், 2019

1270. ஆர்வி - 4

அப்படிச் சொல்லப் போனால் !
ஆர்வி‘உமா’ இதழில் 1961-இல் பொங்கல் மலரில் வந்த ஒரு படைப்பு.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ஆர்வி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக