வெள்ளி, 10 டிசம்பர், 2021

1990. இலக்கியத்தில் அறிவியல்: கட்டுரை

இலக்கியத்தில் அறிவியல்
பசுபதி


‘ தாய்வீடு’ இதழில் மே 2018-இல் வந்த கட்டுரை. இது நான் டொராண்டோ தமிழ்ச் சங்கத்தில்  31-03-2018 -இல் நிகழ்த்திய ஓர் உரையின் சுருக்கமான தொகுப்பு.

[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort.  Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பசுபடைப்புகள்

சங்கச் சுரங்கம்  

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

1 கருத்து:

Geetam Sangeetam சொன்னது…

Dear Pasupathy,

I liked your article இலக்கியத்தில் அறிவியல். At the same time, I am pained to see the notification of Toronto Tamizh Sangam where Tamizh is killed by writing Toronto as ரொறன்ரோ, may be the Sangam is controlled by the infamous pro LTTE groups of Sri Lanka whose Tamizh, they claim as the better one. In fact it should be டொரோண்டோ. Even Tolkappiyar is against writing the words of other languages non-sensically in Tamizh like வீடணன், இலக்குவன் etc. When are they going to respect all languages and stop converting their words badly instead pf adopting the same sound as pronounced in those languages. In my personal opinion, the Dravida Kazhagam, DMK and similar ones are responsible for such poor status of Tamizh, resulting very bad pronunciation of good Tamizh letters by most of the Tamizhans very badly. I am happy at least you have sensibly followed Tokappiyam unlike them.