வியாழன், 23 டிசம்பர், 2021

1994. கதம்பம் - 69

வாட்டத்தில் மலர்ந்த ஆற்றல்
டி.டி.விஜயராகவன்
டிசம்பர் 22. ராமானுஜனின் பிறந்த நாள்.[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சீனிவாச இராமானுசன்: விக்கிப்பீடியா

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: