திங்கள், 13 டிசம்பர், 2021

1991. ராஜேந்திர குமார் - 1

உனக்கா? எனக்கா?

ராஜேந்திர குமார்டிசம்பர் 12. பிரபல எழுத்தாளர் ராஜேந்திர குமாரின் நினைவு தினம்.[நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள  பதிப்புகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: