திங்கள், 5 ஜூலை, 2021

1895. பாலகுமாரன் - 1

கல்கண்டு 

பாலகுமாரன் ஜூலை 5. பாலகுமாரனின் பிறந்த நாள். 

1982-இல் 'கல்கி'யில் வந்த ஒரு கதை.

[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக