ஞாயிறு, 18 ஜூலை, 2021

1902. பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1701 - 1800

பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1701 - 1800 


1701. கதம்பம் - 47

 எம்பார் விஜயராகவாச்சாரியார் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/11/1701-43.html

 1702. பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1501 - 1600

பதிவுகளின் தொகுப்பு : 1501 - 1600

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/08/1501-1600.html

1703. கதம்பம் - 48

தமிழின் கல்வெட்டு 

 https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/11/1703-48.html

 

1704. கணையும் கானமும்; கவிதை

கணையும் கானமும் 

மூலம்: Henry Wadsworth Longfellow ( லாங்ஃபெல்லோ)            

தமிழில்: பசுபதி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/11/1704.html

1705. பாடலும் படமும் - 97

 கார்த்திகை மைந்தன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/11/1705-97.html

1706. சங்கீத சங்கதிகள் - 256

 அருணாசலக் கவியின் பாட்டுக்கள் - 10

அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/11/1706-256.html

1707. க.நா.சுப்ரமண்யம் - 5

ஒரு கடிதம்

க.நா.சுப்ரமண்யம் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/01/5_8.html

1709. ராஜேந்திர பிரசாத் - 3

 வாழ்க குடியாட்சி! வாழ்க ஜனாதிபதி! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1709-3.html

1711. கல்கி - 18

 பாரதி புகழ் வளர்த்த கல்கி

ம.பொ.சி.

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1711-18.html

1712. கதம்பம் - 49

 மாமுனிவர் மறைந்தார் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1712-49.html

1713. கைலாசபதி - 2

 மானுடம் தழுவிய கவிஞர்கள்

க.கைலாசபதி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1713-2.html 

1714. ஆர்வி - 6

 கடவுள் சித்தம்

ஆர்வி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1714-6.html

1715. சோ ராமசாமி -6

 சோ ஒரு கர்மயோகி

எஸ்.வி.சங்கரன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1715-6.html 

 

1716. பாடலும் படமும் - 98

 பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1716-98.html

1717. சங்கீத சங்கதிகள் - 257

மதுரை சோமு - 8

சங்கீத சிங்கம்

மீ.ப.சோமு

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1717-257.html

1718. கதம்பம் - 50

 இரு பண்பாடுகளின் இமையம்

பேரா. கா.செல்லப்பன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1718-50.html

1719. ஓவிய உலா - 15

 இலக்கியத் தலைவர்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1719-15.html

1720. சங்கீத சங்கதிகள் - 258

 இசையருவி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1720-258.html

1721. பாடலும் படமும் - 99

 நாம் படும் பாட்டுக்கு பாரதி பாட்டு! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1721-99.html

1722. சோமசுந்தர பாரதியார் - 1

நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் 10

ராஜலக்ஷ்மி சிவலிங்கம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1722-1.html

1723. ஸர்தார் வல்லபாய் படேல் - 2

வயிர நெஞ்சம் படைத்த தலைவர்.

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1723-2.html

1724. பாடலும் படமும் - 100

 மார்கழித் திங்கள் : திருப்பாவை- 1

பி.ஸ்ரீ + சித்திரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1724-100.html

1725. கா.ஸ்ரீ. ஸ்ரீ - 3

தொன்னை நிறையப் பட்சணம்! 

கா.ஸ்ரீ. ஸ்ரீ   ( மூலம்: ஹிந்தி) 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1725-3.html

1726. பாடலும் படமும் - 101

 வையத்து வாழ்வீர்காள்! : திருப்பாவை- 2

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1726-101.html

 1727.மயிலை சீனி.வேங்கடசாமி - 3

நெய்க்குடத்தில் கை விடுதல்

மயிலை சீனி. வெங்கடசாமி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1727-3.html

1728. பாடலும் படமும் - 102

ஓங்கி உலகளந்த : திருப்பாவை- 3

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1728-102.html

1729. ஆறுமுக நாவலர் - 2

ஆறுமுக நாவலர் 10

ராஜலட்சுமி சிவலிங்கம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1729-2.html

1730. பாடலும் படமும் - 103

ஆழிமழைக்கண்ணா!   : திருப்பாவை- 4

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1730-103.html

1731. சி.சு.செல்லப்பா - 5

 எழுத்தில் புதுமை : சத்யாக்ரகி 

'மகரம்'

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1731-5.html

1732. க.நா.சுப்ரமண்யம் - 6

 ஆண்டவனும் சாத்தானும் 

மூலம்: காராஜியேல் ( ருமேனியக் கதை) 

தமிழில்: க.நா.சு.

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1732-6.html

1733. பாடலும் படமும் - 104

மாயனை : திருப்பாவை- 5

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1733-104.html

1734. பாடலும் படமும் - 105

புள்ளும்  சிலம்பின : திருப்பாவை- 6

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1734-105.html

1735. நா.பார்த்தசாரதி - 8

சொல்லிக் காட்டினார்! 

நா.பார்த்தசாரதி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1735-8.html

1736. பிரபஞ்சன் -1

ஜெயித்த கதை ! 

பிரபஞ்சன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1736-1.html

1737. பாடலும் படமும் - 106

கீசு கீசென்றெங்கும் : திருப்பாவை- 7

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1737-106.html

1738. சார்வாகன் - 2

 சார்வாகன்: பரிவும் படைப்பூக்கமும்

 சி.மோகன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1738-2.html

1739. பாடலும் படமும் - 107

கீழ்வானம் : திருப்பாவை- 8

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1739-107.html

1740. அன்னை சாரதாமணி தேவி - 4

நான் அறிந்த அன்னை

ஸ்ரீமதி உர்சுலா பாண்ட்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1740-4.html

1741. பாடலும் படமும் - 108

தூமணி : திருப்பாவை- 9

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1741-108.html

1742. கதம்பம் - 51

ஈ.வெ.ரா. அமரரானார் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1742-51.html

1743. பாடலும் படமும் - 109

நோற்றுச் சுவர்க்கம் : திருப்பாவை- 10

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1743-109.html

1744. ராஜாஜி - 10

 எங்கும் நிறைந்தார்; என்றும் வாழ்வார்! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1744-10.html

1745. பாடலும் படமும் - 110

கற்றுக் கறவை : திருப்பாவை- 11

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1745-110.html 

1746. பாடலும் படமும் - 111

கனைத்திளங் கற்றெருமை : திருப்பாவை- 12

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1746-111.html

1747. பாடலும் படமும் - 112

புள்ளின் வாய்: திருப்பாவை- 12

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1747-112.html

1748. பாடலும் படமும் - 113

உங்கள் புழக்கடை : திருப்பாவை- 14

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1748-113.html

1749. பாடலும் படமும் - 114

எல்லே இளங்கிளியே : திருப்பாவை- 15

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1749-114.html

1750. பாடலும் படமும் - 115

நாயகனாய் நின்ற : திருப்பாவை- 16

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1750-115.html

1751. தொ.மு.சி.ரகுநாதன் - 4

மீட்டும் ஒருமுறை நீ ...

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1751-4.html

1752. பாடலும் படமும் - 116

அம்பரமே : திருப்பாவை- 17

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1752-116.html

1753. ரமண மகரிஷி - 3

தமிழ் நாட்டின் பாக்கியம் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/12/1753-3.html

1754. பாடலும் படமும் - 117

உந்துமத : திருப்பாவை- 18

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1754-117.html

 1755. முருகன் - 9

சிவனார் மனங்குளிரச் செய்த சுவாமிநாதன்

குருஜி ஏ.எஸ்.ராகவன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1755-9.html

1756. பாடலும் படமும் - 118

குத்துவிளக்கெரிய : திருப்பாவை- 19

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1754-118.html

1757. பாடலும் படமும் - 119

முப்பத்து மூவர்: திருப்பாவை- 20

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1757-119.html

 1758. வசுமதி ராமசாமி - 3

நாவல் பிறக்கிறது

வசுமதி ராமஸ்வாமி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1758-3.html

1759. பாடலும் படமும் - 120

ஏற்ற கலங்கள் : திருப்பாவை- 21

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1759-120.html

1760. அ.சீநிவாசராகவன் - 8

 என் குரு

அ.சீநிவாசராகவன் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1760-8.html

1761. பாடலும் படமும் - 121

அங்கண்மா : திருப்பாவை- 22

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1761-121.html

1762. கதம்பம் - 52

ஜி.டி.நாயுடு 10

ராஜலட்சுமி சிவலிங்கம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1762-52.html

1763. பாடலும் படமும் - 122

மாரி மழை : திருப்பாவை- 23

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1763-122.html

1764. டி. எஸ். சொக்கலிங்கம் - 3

காந்திஜி: முதல் சந்திப்பு 

டி.எஸ்.சொக்கலிங்கம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1764-3.html

1765. பாடலும் படமும் - 123

அன்றிவ்வுலகம் : திருப்பாவை- 24

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1765-123.html

1766. வெ. சாமிநாத சர்மா - 2

வெளி உலகத்தின் சாளரம்: வெ. சாமிநாத சர்மா

பி.தயாளன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1766-2.html

1767. பாடலும் படமும் - 124

ஒருத்தி மகனாய்: திருப்பாவை- 25

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1767-124.html

1768. லக்ஷ்மி - 6

பெண்கள் உலகம் : 1. மன்னி பத்மா
" லக்ஷ்மி" 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/03/6_29.html

1769. பாடலும் படமும் - 125

 மாலே!  மணிவண்ணா!: திருப்பாவை- 26

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1769-125.html

 

1770. பாடலும் படமும் - 126

கூடாரை வெல்லும்: திருப்பாவை- 27

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1770-126.html

 1771. ஆர்.சூடாமணி -3

 கருணை வேண்டாம்

ஆர்.சூடாமணி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1771-3.html

 1772. பாடலும் படமும் - 127

கறவைகள் : திருப்பாவை- 28

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1772-127.html

1773. பாடலும் படமும் - 128

சிற்றஞ் சிறுகாலே: திருப்பாவை- 29

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1773-128.html

 1774. பாடலும் படமும் - 129

வங்கக் கடல் : திருப்பாவை- 30

பி.ஸ்ரீ + சித்ரலேகா

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1774-129.html

1775. பாடலும் படமும் - 130

 பொங்கல் இன்று ! பொங்கல் !

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1775-130.html  

 1776. எம்.வி.வெங்கட்ராம் - 3

 மூக்குத்தி 

எம்.வி.வெங்கட்ராம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1776-3.html

 1777. மீ.. சோமு -7

 அஞ்சலி

ஆனந்தி

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1777-7.html

1778. கதம்பம் - 53

தனித்துவமானவர் ஞாநி

ஆர்.வெங்கடேஷ்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1778-53.html

1779. சங்கீத சங்கதிகள் - 259

பாடுகிறார் பாலசந்தர்! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/04/blog-post_12.html

1780. கதம்பம் - 54

கமில் சுவலபில் 10

ராஜலட்சுமி சிவலிங்கம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1780-54.html

1781. சங்கீத சங்கதிகள் - 260

 இசைஉலகின் இழப்பு

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1781-260.html

 1782. பெரியசாமி தூரன் - 6

 அவர் ஒரு கலைக்களஞ்சியம் !

கி.ராஜேந்திரன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1782-6.html  

1783. .கே.செட்டியார் - 8

 பீஜப்பூர்

.கே.செட்டியார் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1783-8.html

  1784. கதம்பம் - 55

 சுவாமிஜியும் நேதாஜியும் !

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1784-55.html

1785. சங்கீத சங்கதிகள் - 261

 அரியக்குடி அற்புதம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1785-261.html

1786. முதல் குடியரசு தினம் - 4

 குடியரசு ஜனனம்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1786-4.html

1787. பாடலும் படமும் - 131

 நல்ல காலம் வருகுது ! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1787-131.html

1788. சங்கீத சங்கதிகள் - 262

 சென்னையில் சங்கீத மோதல்

 https://s-pasupathy.blogspot.com/2020/09/1629-244.html

1789. சங்கீத சங்கதிகள் - 263

 தியாகராஜர் கீர்த்தனைகள் - 25

ஸி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது.

 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1789-263.html

 1790. கதம்பம் - 56

பண்டைய நாளையப் படப்பிடிப்பு

எஸ்.ராஜம் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1790-56.html

1791. அகிலன் - 4

 ஒரு முழுமையான எழுத்தாளர்

கி.ராஜேந்திரன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1791-4.html

1792. கா..வேங்கடராமையா -1

கா..வேங்கடராமையா 10

ராஜலட்சுமி சிவலிங்கம்  

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/01/1792-1.html

1793. பம்மல் சம்பந்த முதலியார் -4

 சுகுண விலாச சபை 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1793-4.html

1794. மு.இராகவையங்கார் - 3

 பழம்பெரும் புலவர் 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1794-3.html

1795. சங்கீத சங்கதிகள் - 264

 கலாநிதியுடன் ஒரு கலகல சந்திப்பு! 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1795-264.html

1796. அண்ணாதுரை - 5

அண்ணா என்னும் அற்புதம்

எஸ்.வி.எஸ்.

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1796-5.html

1797. சத்தியமூர்த்தி - 19

 சர்வதேச சங்கம், யுத்தக் கொடுமைகள்

 எஸ். சத்தியமூர்த்தி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1797-19.html

1798. சங்கீத சங்கதிகள் - 265

ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரிகளின் கிருதிகள் - 8

அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1798-265.html

1799. பகீரதன் -2

இதுதானோ  கதிர்காமம் !

பகீரதன்

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1799-2.html

  

1800. கல்கி - 19

மாந்தருக்குள் ஒரு தெய்வம் : முதல் கட்டுரை

கல்கி 

https://s-pasupathy.blogspot.com/2021/02/1800-19.html

 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பதிவுகளின் தொகுப்பு   

 பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

 

 

 

 

 

 

கருத்துகள் இல்லை: