வெள்ளி, 3 ஜூன், 2022

2138. ராஜாஜி - 11

எங்கள் சிவப்பு அனுமார்

ராஜாஜி 


ஏ.கே.சேகரின் அருமையான படங்களுடன், 1940 விகடன் தீபாவளி மலரில் வந்த மூலக் கட்டுரை. 


 [ நன்றி:  விகடன் ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ராஜாஜி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


1 கருத்து:

RSR சொன்னது…

wonderful writing. .an illustration of communal harmony. ..subtle humour interlaced with poignant yearning and a young boy's partisan hero worship. .The last few lines are 'akshara laksham'.
-------
the story for 'maan mark' umbrella is equally great.
Thank you for sharing this treasure.