சனி, 12 டிசம்பர், 2015

பி.ஸ்ரீ. -11: பாரதி விஜயம் -3

விதியின் விசித்திர கதி 

பி.ஸ்ரீடிசம்பர் 11. பாரதியார் பிறந்த தினம். 

பாரதி விஜயம்’ என்ற சிறுதொடரைக் ‘கல்கி’ பத்திரிகை
 தொடங்கிய  காலத்தில் , 1943-இல்,  இந்திய சுதந்திரத்திற்கு
 முன்பு --- - தமிழறிஞர் பி.ஸ்ரீ.ஆச்சார்யா எழுதினார். அந்தத் தொடரின் இரண்டாம் கட்டுரை இதோ:

இந்தப் “பாரதி விஜயம்” தொடரிலிருந்து முன்பு நான்
 இட்டவை: 
விருந்தும் மறுவிருந்தும்


[  நன்றி: கல்கி ; ஓவியம் : வர்மா ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

கருத்துகள் இல்லை: