வெள்ளி, 14 ஜூலை, 2017

769. தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் - 23

பகடி வீரன் 

’சில்பி’யின் ’சிற்போவிய’ங்களும், ‘தேவ’னின் விளக்கக் கட்டுரையும்.

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

தென்னாட்டுச் செல்வங்கள்/சில்பி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக