சனி, 29 ஜூலை, 2017

789. அ.சீநிவாசராகவன் - 5

ஆண்டாள்
அ.சீநிவாசராகவன் ஆடிப்பூரம். ஆண்டாள் நினைவு எழுகிறதா?  இதோ அ.சீ.ரா- அவர்களுக்கும் அதே நினைவு! ... 1942 இல் !
[ நன்றி : ‘சக்தி’ ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
அ.சீநிவாசராகவன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக