செவ்வாய், 11 ஜூலை, 2017

766. சிறுவர் மலர் - 4

’சக்தி’க் கதம்பம் -  1‘சக்தி’ 1940 - ஆண்டு இதழ்களிலிருந்து ஒரு கவிதை , ஒரு கட்டுரை, ஒரு கதை!  ( தே.வி. யாரென்று உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். கட்டுரை சுத்தானந்த பாரதி எழுதியது என்பது என் யூகம் ).

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சிறுவர் மலர்

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக