சனி, 29 ஜூலை, 2017

790. சங்கீத சங்கதிகள் - 129

அருணாசலக் கவியின் பாட்டுக்கள் - 2
அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது 1944-இல் ‘சுதேசமித்திர’னில் வந்த இரு பாடல்கள் இதோ![  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


[ நன்றி : சுதேசமித்திரன் ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள்

1 கருத்து:

periscope சொன்னது…

My write-up on these two songs. https://periscope-narada.blogspot.com/2015/12/eppadi-manam-tunindado.html

https://periscope-narada.blogspot.com/2018/01/inge-irunganum.html

கருத்துரையிடுக