வியாழன், 23 மே, 2019

1291. சங்கீத சங்கதிகள் - 190

பாடலும், ஸ்வரங்களும் - 11
செம்மங்குடி சீனிவாச ஐயர்[ ஓவியம்: எஸ்.ராஜம் ]

‘சுதேசமித்திரன்’ வாரப் பதிப்பில் அவர் 40-களில் வெளியிட்ட இரு பாடல்களும் , அவற்றின் பொருளும், ஸ்வரங்களும்  இதோ.[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 

கருத்துகள் இல்லை: