திங்கள், 8 நவம்பர், 2021

1966. சங்கீத சங்கதிகள்- 296

வசந்தகோகிலம்-2 :  சில விளம்பரங்கள் !


நவம்பர் 7.  வசந்தகோகிலத்தின் நினைவு நாள்.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 


பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

1 கருத்து:

RSR சொன்னது…

wonderful. 'enakkun iru padham Ninaikka' seems to have been a favourite song for the 'Trinity' of MS, DKP and NCV. And quite a few songs yet to be placed in youtube. Sri.Raju Asokan may help.