ஞாயிறு, 6 பிப்ரவரி, 2022

2023. சிறுவர் மலர் - 22

சித்திரக்குள்ளன்

"பைங்காநாடு" 


1946-இல் சுதேசமித்திரனில் வந்த ஒரு கதை.
 [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சிறுவர் மலர் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

1 கருத்து:

Jayanthi sundaramm சொன்னது…

வெகு வெகு வருடங்கள் முன்னால் படித்த கதைகள். அருமை.