திங்கள், 28 பிப்ரவரி, 2022

2036. கதம்பம் - 74

சகதீச சந்திர போசு

அ.ம.குப்புசாமி 


பிப்ரவரி 28சர். சி. வி ராமன் தன்னுடைய நோபல் பரிசு பெற்ற ஆராய்ச்சி முடிவை வெளியிட்ட  தினம். அதனால் பிப்ரவரி 28- ஆம் தேதி தேசிய அறிவியல் தினமாகக் கொண்டாடப் படுகிறது. 

இதோ ஓர் அறிவியல் முன்னோடியைப் பற்றிய கட்டுரை.

[ நன்றி: கலைக்கதிர்]

[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவு:

ஜகதீஷ் சந்திர போஸ் :விக்கி

கதம்பம் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: