சனி, 13 ஆகஸ்ட், 2022

2207. க.நா.சுப்ரமண்யம் - 7

ரயிலில் சிரஞ்சீவி

க.நா.சுப்ரமண்யம்


'சக்தி'யில் 1942-இல் வந்த கதை.


[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

க.நா.சுப்ரமண்யம்  

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: