வெள்ளி, 1 ஜனவரி, 2016

சங்கீத சங்கதிகள் - 65

சங்கீத சீசன் : 56 -5

இசை விழாவில் தெய்வக் குழல் 

சாவி 

இது  ‘கல்கி’யில் வந்தது;  56-சீசனைப் பற்றிய  கடைசிக் கட்டுரை இது . கூடவே நாகஸ்வரக் கலைஞர்களின் அரிய படங்கள்.

[ நன்றி : கல்கி ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சீஸன் 53: 1 ; சீஸன் 53: 2  ; சீஸன் 53 : 3

சீசன் 54 : 1 ; சீஸன் 54: 2 ; சீஸன் 54 -3


சீஸன் 55-1 ; சீஸன் 55-2 

சங்கீத சீசன் : 1956 - 1 ;    சங்கீத சீசன் : 1956 -2   ; சங்கீத சீசன் : 1956 -3  ;
சங்கீத சீசன் : 1956 -4
சங்கீத சங்கதிகள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக