வெள்ளி, 7 அக்டோபர், 2022

2257. சங்கீத சங்கதிகள் - 331

ரசிப்பதற்கே சங்கீதம் !அக்டோபர் 6. டி.என்.கிருஷ்ணனின் பிறந்த நாள்.

1980 சங்கீத சீஸன்.  

டி.என்.கிருஷ்ணன், மீ.ப.சோமு, எஸ்.வி.சகஸ்ரநாமம் விருதுகள் பெறுகிறார்கள். மூவரும் சேர்ந்து உரையாடுவதைப் பதிவு செய்கிறது 'கல்கி'. மேலும், சோமுவைப் பற்றி ஒரு தலையங்கமும் எழுதுகிறது.

 படியுங்கள்! 
[ நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 

சங்கீத சங்கதிகள் - 1

டி. என். கிருஷ்ணன்: விக்கி

டி.என்.கிருஷ்ணன்: பசுபதிவுகள்

T. N. Krishnan: Wiki

எஸ்.வி.சகஸ்ரநாமம்

மீ.ப.சோமு

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


கருத்துகள் இல்லை: