வெள்ளி, 6 அக்டோபர், 2017

865. பி.கண்ணாம்பா -1

நாட்டியக் கலா சாரதா பி.கண்ணாம்பா
அறந்தை நாராயணன்அக்டோபர் 5. பி.கண்ணாம்பாவின் பிறந்த தினம்.

==[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

நட்சத்திரங்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக