திங்கள், 5 ஆகஸ்ட், 2019

1334. கி.வா.ஜகந்நாதன் - 29

இலக்கியக் கட்டுரை
கி.வா.ஜகந்நாதன்


‘பாரதமணி’ யில் 1939-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 
கி.வா.ஜகந்நாதன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக