வெள்ளி, 30 ஆகஸ்ட், 2019

1347. வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி - 17

ன் வாழ்க்கையின் அம்சங்கள் -13
வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி ’சுதேசமித்திர’னில்  1941-இல் வந்த  இரு கட்டுரைகள்


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வி.எஸ்.சீனிவாச சாஸ்திரி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக