செவ்வாய், 26 ஏப்ரல், 2022

2093. சங்கீத சங்கதிகள் - 307

விளாத்திகுளம் சாமி

ஜி.செல்லையா


ஏப்ரல் 25. விளாத்திகுளம் சாமிகளின் நினைவு தினம்.

1950-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : சக்தி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 

சங்கீத சங்கதிகள் - 1

இசை மேதை விளாத்திகுளம் சுவாமிகள்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


கருத்துகள் இல்லை: