புதன், 27 ஏப்ரல், 2022

2094. பெ.சு.மணி - 2

குருதேவரின் திருவடியை அடைந்த எழுத்தாளர்

சுவாமி அபவர்கானந்தர்  


ஏப்ரல் 27. பெ.சு.மணியின் நினைவு தினம்.

அவர் மறைந்தவுடன் 'அமுதசுரபி'யில் வந்த அஞ்சலி.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : அமுதசுரபி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பெ.சு.மணி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: