சனி, 2 செப்டம்பர், 2017

824. வி. ஸ. காண்டேகர் - 2

பழைய பந்தல் 
வி.எஸ்.காண்டேகர் ( மொழியாக்கம்: கா.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ. ) செப்டம்பர் 2. காண்டேகரின் நினைவு தினம்.

‘சக்தி’ இதழில் 1948-இல் வந்த ஒரு கதை.

தொடர்புள்ள பதிவு:

வி. ஸ. காண்டேகர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக