வெள்ளி, 29 செப்டம்பர், 2017

856. பாடலும் படமும் - 25

சகல கலா வல்லியே!
குமரகுருபரர் 

[ ஓவியம்: எஸ்.ராஜம் ]

மண்கொண்ட வெண்குடைக் கீழாக 
   மேற்பட்ட மன்னரும் என்
பண்கண்  டளவில் பணியச் செய்வாய் 
  படைப்போன் முதலாய்
விண்கண்ட தெய்வம் பல்கோடி உண்டேனும் 

  விளம்பில் உன்போல்
கண்கண்ட தெய்வம் உளதோ? 

   சகலகலா வல்லியே !

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பாடலும், படமும்

1 கருத்து:

கருத்துரையிடுக