ஞாயிறு, 24 செப்டம்பர், 2017

848. பாடலும் படமும் - 23

செல்வத் திருமகள்
பாரதி 

[ தனலக்ஷ்மி: ஓவியம்: எஸ்.ராஜம் ]

செல்வத் திருமகளைத் - திடங்கொண்டு 
      சிந்தனை செய்திடுவோம்; 
செல்வ மெல்லாந் தருவாள் - நம தொளி 
      திக்க னைத்தும் பரவும் 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பாடலும், படமும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக